Pagrindinis Naujienos Naujienos Tvarus konkurencingumas
2024 06 04

Tvarus konkurencingumas

Europos ekonomikai lemiamu momentu EUMEPS (Europos polistireninio putplasčio gamintojų asociacija), kurios nariai esame ir mes, palaiko Jungtiniame Europos pramonės manifeste išdėstytą plataus užmojo viziją stiprinti žemyno pramonės gyvybingumą. Šis strateginis aljansas sudaromas lemiamu momentu, kai Europos pramonės šakos yra pasirengusios iš naujo apibrėžti savo padėtį pasaulyje, pasitelkdamos tvarią praktiką, inovacijas ir atsparumą.

Europos pramonės renesansas: tvarus planas

Stovint ant naujos pramonės epochos slenksčio, Europos pramonės šakos atsiduria kryžkelėje tarp tradicinės praktikos ir neišvengiamo ekologinių ir ekonominių reformų poreikio. Šiame manifeste pateikiama sistema, kuri peržengia tradicines pramonės šakų ribas ir kuria remiama ekologiškesnė ir atsparesnė Europos rinka. Šios sistemos pagrindas – EUMEPS, kuri yra pagrindinė pokyčių šalininkė, propaguojanti polistireninio putplasčio (EPS), kaip tvarių inovacijų švyturio, taikymą. EPS būdingos savybės – nuo lengvumo iki izoliacinių savybių – atspindi Europos siekį kurti žiedinę ekonomiką ir efektyviai išteklius naudojančią ateitį.

Konkurencingos bendrosios rinkos link: EPS – stiprybės ramstis

Europos kelionė link bendrosios rinkos atgaivinimo neatsiejama nuo tvarių medžiagų, tokių kaip EPS, įsisavinimo. EUMEPS, atstovaujanti kolektyviniam EPS pramonės balsui, pripažįsta EPS potencialą reikšmingai prisidėti prie Europos tikslo išlaikyti konkurencinį pranašumą. Mažinant anglies dioksido pėdsaką tokiuose sektoriuose kaip statyba ir pakavimas, EPS tampa pavyzdine medžiaga, kurioje ekonominis gyvybingumas derinamas su ekologiniu požiūriu. EUMEPS vaidmuo vadovaujant politinėms diskusijoms užtikrina, kad EPS ir toliau išliktų tvarių sprendimų Europos bendrojoje rinkoje priešakyje.

Pramonės atsparumo didinimas diegiant EPS inovacijas

Atsižvelgdama į manifesto viziją dėl didesnio vertės grandinės atsparumo, EUMEPS propaguoja EPS, pabrėždama savo įsipareigojimą siekti ekonominio augimo ir aplinkos išsaugojimo. Dėl EPS pritaikomumo jis yra pavyzdinė medžiaga, mažinanti tiekimo grandinės riziką ir siūlanti tvarius sprendimus. Skatindama inovacijas EPS pramonėje, EUMEPS stiprina šio sektoriaus gebėjimą palaikyti ekonominį stabilumą ir ginti vartotojų interesus, taip paremdama manifeste išdėstytą raginimą parengti tvirtą, bendrą strategiją, kuri sustiprintų ES pramoninę bazę.

EPS inovacijų ekosistemos puoselėjimas

ES inovacijų atotrūkio mažinimas yra labai svarbus uždavinys, kurį manifestas ir EUMEPS sprendžia su nepalaužiamu atsidavimu. EPS pramonė yra pavyzdys, kaip sinergiška pramonės suinteresuotųjų šalių ir valdžios institucijų partnerystė gali sukurti naujovėms palankią aplinką. EUMEPS aktyviai skatina mokslinius tyrimus ir plėtrą EPS sektoriuje, siekdama, kad Europa taptų pažangiausių, ekologiškai efektyvių medžiagų, kurios yra labai svarbios žemyno ekologinei ir skaitmeninei transformacijai, lydere.

Europos darbo jėgos įgalinimas ekologiškam perėjimui

Kova su įgūdžių trūkumu yra esminis Europos strateginio vystymosi aspektas, kuriam pritariama manifeste ir už kurį aktyviai pasisako EUMEPS. Asociacija pabrėžia, kad svarbu suteikti darbo jėgai įgūdžių, reikalingų Europos ekologiniam ir skaitmeniniam perėjimui ir vadovavimui jam. EUMEPS remia iniciatyvas, kuriomis stiprinamas profesinis mokymas ir didinamos švietimo galimybės, taip užtikrinant, kad EPS pramonė išliktų gyvybinga ir novatoriška jėga besikeičiančiame Europos pramonės kraštovaizdyje.

EUMEPS įsipareigojimas siekti tvarios pažangos

EUMEPS, pasirašiusi Bendrą Europos pramonės manifestą, savo misiją derina su platesniu tikslu – iš naujo apibrėžti Europos pramonės pajėgumus taikant tvarią praktiką. EPS liudija, kad pramonė geba skatinti aplinkos tausojimą ir kartu išlaikyti ekonomikos augimą. EUMEPS įsipareigojimas EPS pabrėžia šios medžiagos vaidmenį siekiant Europos tvarumo tikslų ir parodo, kad protingi medžiagų pasirinkimai yra labai svarbūs formuojant Europos ateitį.

Ši pramonės šaka yra puikus tvarumo pavyzdys, pateikiantis aiškias gaires, kaip Europa gali išlaikyti konkurencinį pranašumą ir kartu laikytis aplinkosaugos įsipareigojimų. Integruodama EPS sprendimus į platesnę Europos pramonės struktūrą, EUMEPS parodo, kaip strateginiai medžiagų pasirinkimai yra gyvybiškai svarbūs siekiant ES klimato neutralumo.

EUMEPS kviečia visų sektorių suinteresuotąsias šalis – pramonės ekspertus, politikos formuotojus ir Europos piliečius – dalyvauti sprendžiant EPS pramonės keliamus iššūkius ir galimybes. Vykdydama švietimą ir iniciatyvas, EUMEPS siekia, kad EPS taptų pagrindine medžiaga, iš kurios gaminami tvarūs ir novatoriški sprendimai, atspindintys manifeste išdėstytus ekologiškesnės ir atsparesnės Europos siekius.

Europai siekiant atnaujinti savo konkurencingumą, EUMEPS ir EPS pramonė yra pasirengusios prisidėti prie bendros ir tvarios pažangos, nukreipiant Europą į ateitį, kurioje bus skatinamos pramonės inovacijos ir ekologinė atsakomybė. Bendrais veiksmais, strateginiais medžiagų pasirinkimais ir nepalaužiamu įsipareigojimu siekti tvarumo EUMEPS yra pasirengusi atlikti pagrindinį vaidmenį Europos pramonės atgimimo procese.

Visas manifesto tekstas čia: https://eumeps.org/download/relaunching-european-competitiveness-a-joint-european-industry-manifesto/

Polistireninio putplasčio asociacija
Straipsnio autorius

TAIP PAT SKAITYKITE

2024 06 04

Tvarus konkurencingumas

Europos ekonomikai lemiamu momentu EUMEPS (Europos polistireninio putplasčio gamintojų asociacija), kurios nariai esame ir mes, palaiko Jungtiniame Europos pramonės manifeste išdėstytą plataus užmojo viziją stiprinti žemyno pramonės gyvybingumą. Šis strateginis aljansas sudaromas lemiamu momentu, kai Europos pramonės šakos yra pasirengusios iš naujo apibrėžti savo padėtį pasaulyje, pasitelkdamos tvarią praktiką, inovacijas ir atsparumą. Europos pramonės renesansas: […]

2024 05 06

Europos statybų pramonei lemiamas balsavimas dėl Statybos produktų reglamento (CPR) peržiūros.

2024 m. balandžio 10 d. įvyko Europos statybų pramonei lemiamas balsavimas dėl Statybos produktų reglamento (SPR) peržiūros. Šiame lemiamame balsavime iš viso dalyvavo 623 Europos Parlamento (EP) nariai, didžioji dauguma – 505 balsai už, 40 prieš ir 78 susilaikė. Šis aiškus pritarimas atspindi bendrą Europos Sąjungos tikslą siekti pažangos siekiant tvaresnio, efektyvesnio ir darnesnio statybos […]

2024 04 05

Nekokybiško polistireninio putplasčio spąstai

Pastatų statyba ir modernizacija yra labai svarbūs procesai, kurių rezultatai turi atlaikyti dešimtmečius oro sąlygų kaitos ir kitų išbandymų. Todėl juose negalima pamiršti kokybės. Tai ypač aktualu, kai kalbame apie naudojamas šiltinimo medžiagas, tokias kaip polistireninis putplastis. Kad būtų užtikrinta jo kokybė, svarbu žinoti, kaip galima įsitikinti, jog naudojama medžiaga yra aukštos kokybės. Pastaruoju metu […]

2024 03 29

EPS efektyvumas ir tvarumas

Statybos srityje naujovės yra pažangos pagrindas. Tarp daugybės pramonę keičiančių medžiagų ir metodų polistireninis putplastis (EPS) išsiskiria kaip universalus sprendimas, užtikrinantis tokį efektyvumą ir tvarumą kaip niekada anksčiau. Nuo izoliacijos iki lengvų konstrukcijų – EPS iš esmės keičia mūsų statybos būdą, suteikdamas daugybę privalumų, kurie atitinka įvairius statybos poreikius. Šilumos izoliacija Vienas iš pagrindinių EPS […]

2024 03 15

EPS perdirbimas: atliekų pavertimas vertingais ištekliais

Šiandien, kai didėja aplinkosauginis sąmoningumas, labai svarbu rasti tvarius atliekų tvarkymo sprendimus. Tarp medžiagų, su kuriomis susiduriama šalinant atliekas, išskirtina putų polistirenas (EPS), nes jis plačiai naudojamas pakuotėms, statyboms ir izoliacijai. Tačiau pažanga perdirbimo technologijose atvėrė galimybes EPS atliekas paversti vertingais ištekliais, atveriant kelią žiedinei ekonomikai. Poreikis perdirbti EPS EPS, dar žinomas kaip polistireninis putplastis, […]

2024 03 07

EPS ir TVARUMAS = SUDERINAMA

Vykstant diskusijoms apie aplinkos tvarumą, akivaizdu, kad EPS (polistireninis putplastis) atlieka svarbų vaidmenį sprendžiant ekologines ir tvarumo problemas. EPS yra ne tik pakavimo ar izoliacijos sprendimas, bet ir raktas į tvarias inovacijas ir atsakingą aplinkos tvarkymą. Šiame trumpame tekste sužinokite, kaip EPS ir tvarumas yra suderinami. Klaidingų įsitikinimų išsklaidymas Nepaisant vyraujančių klaidingų įsitikinimų apie EPS […]

2024 06 04

Tvarus konkurencingumas

Europos ekonomikai lemiamu momentu EUMEPS (Europos polistireninio putplasčio gamintojų asociacija), kurios nariai esame ir mes, palaiko Jungtiniame Europos pramonės manifeste išdėstytą plataus užmojo viziją stiprinti žemyno pramonės gyvybingumą. Šis strateginis aljansas sudaromas lemiamu momentu, kai Europos pramonės šakos yra pasirengusios iš naujo apibrėžti savo padėtį pasaulyje, pasitelkdamos tvarią praktiką, inovacijas ir atsparumą. Europos pramonės renesansas: […]

2024 05 06

Europos statybų pramonei lemiamas balsavimas dėl Statybos produktų reglamento (CPR) peržiūros.

2024 m. balandžio 10 d. įvyko Europos statybų pramonei lemiamas balsavimas dėl Statybos produktų reglamento (SPR) peržiūros. Šiame lemiamame balsavime iš viso dalyvavo 623 Europos Parlamento (EP) nariai, didžioji dauguma – 505 balsai už, 40 prieš ir 78 susilaikė. Šis aiškus pritarimas atspindi bendrą Europos Sąjungos tikslą siekti pažangos siekiant tvaresnio, efektyvesnio ir darnesnio statybos […]

©
2024
Polistireninio putplasčio asociacija.
Visos teisės saugomos
Privatumo politika
Sprendimas –