Pagrindinis Sprendimai Grindų šiltinimas

Grindų šiltinimas

Bendra informacija

Grindų šiltinimas

Bendra informacija

Grindys šiltinamos polistireniniu putplasčiu, kai jas iš išorės veikia šalta aplinka, t. y. virš grunto, nešildomų patalpų bei atvirų ertmių (pravažiavimų, praėjimų ir pan.). Kitur esančiose grindyse polistireninis putplastis dedamas siekiant izoliuoti garsą. Projektuojant ir atliekant grindų šiltinimą būtina laikytis STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“, STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika”,

Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“ ir kitų Lietuvoje galiojančių dokumentų nuorodų. Visais atvejais grindys turi būti suprojektuotos ir padarytos taip, kad eksploatuojant statinį grindyse neatsirastų neleistinų deformacijų bei plyšių, kad jose nesikauptų drėgmė ir nesiveistų mikroorganizmai. Teisingai suprojektuotose ir įrengtose grindyse esantis polistireninis putplastis tenkina visus grindims taikomus reikalavimus. Polistireninis putplastis tinka visų gyvenamųjų, visuomeninių ir daugumos pramonės pastatų grindims šiltinti.

Gyvenamųjų patalpų grindims degumo reikalavimai nekeliami. Visuomeninės ir pramoninės paskirties patalpų grindims keliami vidaus degumo reikalavimai, priklausomai nuo patalpos paskirties, žmonių skaičiaus, gaisro ir sprogimo pavojingumo kategorijos.

Grindų šiltinimas

Grindyse polistireninis putplastis turi būti dedamas ant tinkamai paruošto pagrindo. Darant grindis virš grunto, nuo jo paviršiaus turi būti pašalintas organinis sluoksnis.

Ruošiamo pagrindo ir aplinkos oro temperatūra turi būti teigiama. Pagrinde neturi būti sušalusių grunto gabalų, sniego, ledo arba organinių teršalų. Visais atvejais pagrindas turi būti patikimai sutankintas. Pagrindo sutankinimo kokybė vertinama pagal pagrindo sutankinimo koeficientą. Jo dydis nurodomas projekte. Prireikus, pagrindas virš grunto gali būti aukštinamas sutankinto smėlio, žvyro arba skaldos sluoksniais. Kiekvieno naujo sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 150 mm.

Šiltinant grindis virš nešildomų patalpų bei atvirų ertmių perdangų, polistireninis putplastis turi būti dedamas ant švarių ir sausų paviršių. Šiltinant eksploatuojamų pastatų susidėvėjusias grindis, rekomenduojama jų šiltinamą paviršių leistinomis priemonėmis dezinfekuoti.

Polistireninio putplasčio šilumos izoliacija grindyse gali būti daroma iš vieno arba kelių sluoksnių. Kai šilumos izoliacija daroma iš kelių sluoksnių, jų siūlės, išskyrus grindų pakraščius, neturi sutapti. Atstumas tarp siūlių turi būti ≥ 200 mm. Visus plyšius, pasitaikančius tarp polistireninio putplasčio plokščių, rekomenduojama užkamšyti polistireninio putplasčio atraižomis arba užpildyti montažinėmis putomis. Kad iš viršaus į polistireninį putplastį arba į jo siūles neprasiskverbtų betonas ar skiedinys, šilumos izoliacija iš viršaus turi būti padengta skiriamuoju sluoksniu. Skiriamajam sluoksniui gali būti naudojamas specialus krepinis popierius, geotekstilė bei kitos panašios medžiagos. Skiriamajam sluoksniui negalima naudoti polietileno plėvelės, nes ji trukdo pasišalinti drėgmei iš apatinių sluoksnių.

Grindyse esančius šildymo, vandentiekio ir kitus vamzdžius reikia kloti viršutiniame polistireninio putplasčio sluoksnyje. Kad grindys nesideformuotų, kad jų paviršiuje nesusidarytų didelių temperatūros skirtumų ir kad vamzdžių paviršiuje nesusikauptų drėgmės kondensatas, vamzdžius būtina padengti šilumos izoliacijos gaubtais. Gaubtai apsaugos vamzdžius nuo oro drėgmės.

Grindinio šildymo tinklai klojami į armuoto betono sluoksnį virš polistireninio putplasčio pagal grindinio šildymo tinklų montavimo nuorodas.

Virš polistireninio putplasčio esantys betono, grindų dangos ir kiti sluoksniai turi būti atskirti nuo sienų, pertvarų, kolonų ir kitų konstrukcijų.

Brėžiniai PDF

tab heading icon

Brėžiniai DWG

©
2024
Polistireninio putplasčio asociacija.
Visos teisės saugomos
Privatumo politika
Sprendimas –